Bericht bestuur Barbetclub

12 mei Bericht bestuur Barbetclub

Beste Barbetclub Leden,

Langs deze weg willen wij jullie mededelen, dat wij als Bestuur van de Barbetclub per direct bedanken voor onze bestuursfunctie en ons ontslag indienen.

Ondanks onze beste bedoelingen de eenheid in de club terug te krijgen, wordt dit ons onmogelijk gemaakt. Er zijn ogenschijnlijk te veel onverenigbare ideeën zijn en te veel oud zeer om die eenheid te kunnen creëren.

Wij vinden het ontzettend jammer dat er niet wordt ingezien dat het nieuwe bestuur gezonde doelen nastreeft, namelijk:

  • instandhouding en verbetering van het ras Barbet
  • bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder
  • bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Barbet
  • instandhouding van de kenmerken van het oorspronkelijke gebruiksdoel van de Barbet

Er wordt ons de kans ontnomen om onze ideeën en initiatieven uit te werken. Wij zijn de afgelopen drie maanden alleen maar branden aan het blussen, krijgen brieven met aantijgingen, zien stemming makende berichten op Facebook die de waarheid niet vertellen, en historie oprakelen vanuit eerdere besturen. Wij zijn zeer geraakt door deze ongenuanceerde opmerkingen en smadelijke haatzaaierij.

Deze situatie is voor ons onwerkbaar!

Het bestuur schrijft hierbij, gegeven de Corona crisis, een schriftelijke extra ingelaste Algemene Vergadering uit tot het komen van een volledig nieuw bestuur.

Graag willen we alle leden oproepen om zich kandidaat te stellen voor een van de bestuursfuncties (voorzitter, secretaris, penningmeester, fokzaken, algemeen lid) die vacant komen door het aftreden van het voltallige huidige bestuur.

Kandidaatstellingen kunnen tot 1 juni 2020 worden gestuurd naar bestuur@barbetclub.com. Het bestuur zal op uiterlijk 8 juni 2020 alle kandidaatstellingen schriftelijk voorstellen aan de leden, waarna de leden de gelegenheid krijgen tot 22 juni 2020 schriftelijk een stem uit te brengen.

Het bestuur zal op uiterlijk 30 juni 2020 de leden informeren over de uitslag van de stemming.

Het bestuur zal op 1-7-2020 al haar verantwoordelijkheden overdragen aan het nieuwgekozen bestuur.

Wij danken de leden die ons wel hebben gesteund. Omdat wij deze mensen en hun barbets een warm hart toedragen nodigen we ze uit om zich aan te sluiten bij een door ons nieuw te vormen groep die zich richt op uitsluitend activiteiten met eigenaren van en met hun barbets. Die groep zal zich nadrukkelijk NIET bezighouden met fokaangelegenheden in welke vorm dan ook. Wij denken daarmee in een behoefte te voorzien, namelijk liefhebbers laten genieten van en met hun barbets!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Barbetclub,

Eddy Martens, Georgette Halkes, Maaike Mertens en Marjon Birza

Geen reactie's

Geef een reactie