AANMELDING (REGISTRATION) KCM 4 JUNI 2023

  Invullen van gegevens met * is verplicht (Filling in data with * is mandatory)
  Het kan soms even duren alvorens uw aanmelding wordt verzonden en de betaling kan worden uitgevoerd.
  (It can sometimes take a while before your application is sent and payment can be made.)
  De stamboom kan in diverse typen files worden aangeboden. Hou wel rekening met de maximale grootte van 4 Mb.
  Lukt het niet de file te uploaden, biedt dan een ander type aan of geef in het tekstvak "Opmerkingen" aan dat u geen stamboom heeft kunnen uploaden.
  Bij inschrijving op de locatie dient u dan een kopie van de stamboom te overleggen.
  (The pedigree can be presented in various types of files. Keep in mind the maximum size of 4 Mb.
  If it is not possible to upload the file, please offer a different type or indicate in the "Remarks" text box that you were unable to upload a pedigree.
  When registering at the location, you must then submit a copy of the pedigree.)

  GEGEVENS VAN DE HOND (DOG)

  Stamboomnummer *
  (Pedigreenumber*)

  Kopie stamboom (jpg, jpeg, png, gif, pdf) *
  (Copy Pedigree (jpg, jpeg, png, gif, pdf) *)

  Chipnummer
  (Chipnumber)

  Land van herkomst stamboek
  (Country of origin)

  Stamboomnaam, naam van de hond zoals op de stamboom vermeld *
  (Name of the dog*)

  Geslacht *
  (Sexe*)

  Geboortedatum dd-mm-jjjj *
  (Date of birth*)

  Naam vaderhond *
  (Sire*)

  Naam moederhond *
  (Dame*)

  EIGENAAR VAN DE HOND (OWNER)

  Bent u lid van de barbetclub? *
  (Are you a member of the Barbetclub? *)

  Voornaam *
  (Firstname*)

  Tussenvoegsels
  (prefixes)

  Achternaam *
  (Familyname*)

  Straat *
  (Street*)

  Huisnummer *
  (House number *)

  Postcode *
  (Postal code *)

  Woonplaats *
  (City*)

  Land *
  (Country*)

  Telefoonnummer *
  (Telephone number *)

  E-mail *

  Naam mede-eigenaar (indien van toepassing)
  (If there is a co-owner, please fill in the first and familyname)

  Fokker *
  (Breeder*)

  OPTIONEEL:

  Kampioentitels van de hond
  (Champion titles of the dog)

  INSCHRIJFKLASSE (ENTRY IN CLASS)

  De leeftijd van de hond moet exact berekend worden tot de dag waarop de hond wordt gekeurd.
  (The age of the dog must be calculated exactly to the day the dog will be judged.)

  Jongste puppyklas/Minor puppy class 4 tot 6 maandenPuppyklas/Puppy class 6 tot 9 maandenJeugdklas/Junior class 9 tot 18 maandenTussenklas/Intermediate class 15 tot 24 maandenOpenklas/Open class vanaf 15 maandenGebruikshondenklas/Working class vanaf 15 maandenKampioensklas/Champion class vanaf 15 maandenVeteranenklas/Veteran class vanaf 8 jaarFokkersklas/Breeder class vanaf 9 maanden door exposant gefokt

  Aantal begeleiders van de hond: *
  (Number of companions of the dog *)


  Opmerkingen (Remarks):

  REGLEMENT (TERMS AND CONDITIONS)

  Het tentoonstellingsreglement, het kynologisch reglement van de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. zijn van toepassing. Hieronder valt ook het, door de Barbetclub, registreren en publiceren van uw ingevulde persoonsgegevens in de catalogus conform het Kynologisch Reglement, artikel IV.

  Door in te schrijven en te betalen verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

  The show regulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the F.C.I. are in force. The rules are to be considered as part of this entry form. This includes the registration and publication of your entered personal details in the catalog in accordance with the Kynologisch Reglement, article IV.

  By sending in this form you state to know and accept these rules. Sending the form is considered the same as your signature.

  Ik verleen hierbij toestemming aan de Barbetclub om tijdens het evenement fotomateriaal te maken en te gebruiken.
  I hereby authorize the Barbetclub to make and use photo material during the event. *

  Kies uw betaalmethode (Choose your method of payment):