Clubfokkers

Clubfokkers conformeren zich aan het fokreglement, omdat zij het belang van het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de populatie vooropstellen. Welbewuste overtreding van het fokreglement resulteert in schorsing of uitsluiting.

Volgens het fokreglement zijn fokkers verplicht om een dekmelding te sturen naar de registerhouder. De fokkers gebruiken een koopcontract, een voorbeeld hiervan is door de rasvereniging opgesteld. Het fokreglement van de club zoals vastgelegd volgens de ALV op 18 april 2021 is goedgekeurd door de Raad van Beheer en vanaf 01-04-2022 van kracht.

Clubfokkers

gerangschikt op alfabetische volgorde

Kennel: Anneveldt-Somers

Contactpersoon:
Mirjam Anneveldt

Klarinetstraat 31
5402BC Uden
mob: +31 6 12 94 17 58
e-mail: mirjam.anneveldt@angeliquevollering


Kennel: Aquatilia

Contactpersoon:
Karen Kaptein

www.aquatilia.nl
mob: +31 6 22 49 29 40
e-mail: barbetkennelaquatilia@gmail.com


Kennel: Barbellelou

Contactpersoon:
Carmen van Bel

De Roerdomp 8
5271LP St. Michielsgestel
www.barbellelou.nl
mob: +31 6 22184792
e-mail: carmenvanbel@barbellelou.nl


Kennel: Barbet Joyeux
Contactpersoon:

Lenie Robijn

Beryldijk 148
4706 ED Roosendaal
Telefoonnummer: 0645674172
Mailadres: info@barbetjoyeux.nl

Website: www.barbetjoyeux.nl


Kennel: Barboucles sur Meuse

Contactpersoon:
Helmie Schefman

Genooyerweg 78
5914 HA Venlo
www.barbouclessurmeuse.nl
tel: +31 77  382 8723
mob: +31 6 50 52 51 35
e-mail: helmieschefman@gmail.com


Kennel: Baronnie Barletta

Contactpersoon:
Kitty Knaap

Tankenberg 17
3825 GT  Amersfoort
Website: www.baronniebarletta.nl
mob: +31 6 53 57 80 80


Kennel: Budilium Hof

Contactpersoon:
Rinie Leenen

Schoordijk 1
6021 RN Budel
www.budiliumhof.nl
tel: +31 495 494 362
mob: +31 6 13 13 27 81
email: budiliumhof@hotmail.com


Kennel: Coquins mignon

Contactpersoon:
Saskia Boender

Boslaan 15
7917RE Geesbrug
https://debruinboender.wixsite.com/coquins-mignon
mob: +31 6 14285367
email: debruinboender@gmail.com


Kennel: Den Dust du Marron

Contactpersoon:
Ron Haanstra

Bizetlaan 7
3055 SB Rotterdam
mob: +31 6 37196662
email: ronhaanstra@hotmail.com


Kennel: Eau de Joie

Contactpersoon:
Ingrid Möhlmann

Lege hearewei 56
9054KE Hijum
www.eaudejoie.eu
mob: +31 6 45 56 67 24
email: info@eaudejoie.eu


Kennel: Fenna Fleuri Ferme

Contactpersoon:
Coby Oomen-Hitman

Lege Hearewei 41
9051 LG Stiens

mob: +31 6 52 55 04 19
email: e.oomen@live.nl

Website: https://www.fennafleuriferme.com/


Kennel: La Barbe Souriante

Contactpersoon:
A.G. Veugelers-Heemskerk

Fivelingo 225
2716 BD Zoetermeer
www.labarbesouriante.nl
tel: +31 6 42 09 07 54
e-mail: ag225@live.nl


Kennel: La Dang Anggur

Contactpersoon:
Paula Druijff

Fluitenkruid 32
2391ET Hazerswoude dorp
https://hussezweden.wixsite.com/ladanganggur
tel: +31 6 51 52 50 57
e-mail: pdruijff8@gmail.com


Kennel: Le Noverosa De Remy

Contactpersoon:
Monique van der Weegen

Wolfertsplein 2
4471 BC Wolphaartsdijk
Nederland
Tel: +31 6 15 95 81 84

www.lenoverosaderemy.jouwweb.nl

Mail: moniqueremy10@hotmail.com


Kennel: L’Oeuf Heureux

Contactpersoon:
Edithe M. Astro

Hegedijk 35
8405 GS Luxwoude
Nederland
Tel: +31 (0)615301722

Mail: edithe@dokterastro.nl


Kennel: Milliers de Boucles

Contactpersoon:
Judith Theelen

Houtbaai 58
1448 SJ  Purmerend

www.milliersdeboucles.nl
e-mail: info@milliersdeboucles.nl


Kennel: Nuphar’s

Contactpersonen:
Anne Plomp en Wouter Lemmen

Hendrik Smitstraat 25

1222 GJ Hilversum
nuphars.com
e-mail: anneplomp@gmail.com


Kennel: Uit d’n Rey’s Hof

Contactpersoon:
Yvette Tittel

Schiermonnikoogerf 11
5035 JH Tilburg
www.barbetsuitdnreyshof.nl
tel: +31 6 30 31 43 94
e-mail: Yvette.tittel@icloud.com


Kennel: Van ’t Bakhuisje

Contactpersoon:
Jolanda Bakhuizen

Anerveenseweg 54
7788 AH Anerveen

tel: +31 6 11 07 99 09

e-mail: jolanda@krutt.org


Kennel: Van Horssens Heerlijkheid

Contactpersonen:
Ger van de Geijn & Peter Hijmans

Burg. Bouwensweg 10
6631 BB Horssen
www.barbetvanhorssensheerlijkheid.nl
tel: +31 487 541 839
mob: +31 6 53 26 55 69
email: info@barbetvanhorssensheerlijkheid.n