Doelstellingen

DOELSTELLINGEN

  • De instandhouding en verbetering van het ras Barbet
  • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder
  • Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Barbet
  • De instandhouding van de kenmerken van het oorspronkelijke gebruiksdoel van de Barbet

DE VERENIGING TRACHT DIT O.A. TE BEREIKEN DOOR

  • het organiseren van lezingen, cursussen en clubmatches
  • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de Barbet
  • het opstellen van plannen ter bestrijding en voorkoming van erfelijke gebreken binnen het ras
  • het registreren van gezondheidsuitslagen
  • het bijhouden van een database van raszuivere Barbets
  • het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie

WILT U MEER WETEN OVER DE VERENIGING?

Neem contact op