Inschrijfformulier KCM 2017

GEGEVENS VAN DE HOND/DOG

Stamboomnaam, naam van de hond zoals op de stamboom vermeld (verplicht)
(Name of the dog)

Stamboomnummer (verplicht)
(Pedigreenumber)

Geslacht (verplicht)
(Sexe)

Geboortedatum dd-mm-jjjj (verplicht)
(Date of birth)

Kampioentitels van de hond
(Champion titles of the dog)

Fokker (verplicht)
(Breeder)

Naam vaderhond (verplicht)
(Sire)

Naam moederhond (verplicht)
(Dame)

EIGENAAR VAN DE HOND (OWNER)

Voorletters (verplicht)
(Firstname)

Achternaam (verplicht)
(Familyname)

Adres (verplicht)
(Adress)

Postcode en woonplaats (verplicht)
(Code an city)

Land (verplicht)
(Country)

Telefoonnummer (verplicht)
(Telephonenumber)

E-mail (verplicht)

Naam mede-eigenaar (indien van toepassing)
(If there is a co-owner, please fill in the first and familyname)

INSCHRIJFKLASSE/ENTRY IN CLASS

De leeftijd van de hond moet exact berekend worden tot de dag waarop de hond wordt gekeurd.
(The age of the dog must be calculated exactly to the day the dog will be judged.)

 Jongste puppyklas/Minor puppy class 4 tot 6 maanden
 Puppyklas/Puppy class 6 tot 9 maanden
 Jeugdklas/Junior class 9 tot 18 maanden
 Tussenklas/Intermediate class 15 tot 24 maanden
 Openklas/Open class vanaf 15 maanden
 Gebruikshondenklas/Working class vanaf 15 maanden
 Kampioensklas/Champion class vanaf 15 maanden
 Veteranenklas/Veteran class vanaf 8 jaar
 Fokkersklas/Breeder class vanaf 9 maanden door exposant gefokt

KOSTEN EN BETALING/PAYMENT

Kosten/Cost:
€ 37,50 Jongste puppyklas en puppyklas (Minor puppy class and Puppy class)
€ 48,50 Eerste hond (First dog)

Leden van de Barbetclub ontvangen €10,- korting op de inschrijving van de eerste Jongste Pup/Pup en hond (Members of the club receive €10,- discount on the first entry of a Minor Puppy/Puppy and the first dog).

€ 33,- Tweede en volgende hond (Second and next)

Betaling/Payment:
Het inschrijfgeld dient tegelijkertijd met het inzenden van het formulier te worden betaald.
The admission fee must be paid at the same time this entryform has been sent.

IBAN: NL05 RABO 0146 5728 82, BIC RABONL2U ten name van de Barbetclub onder vermelding van uw naam en woonplaats.

REGLEMENT/TERMS AND CONDITIONS

Het tentoonstellingsreglement, het kynologisch reglement van de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. zijn van toepassing.
Door in te schrijven verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

The show regulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the F.C.I. are in force. The rules are to be considered as part of this entry form.
By sending in this form you state to know and accept these rules. Sending the form is considered the same as your signature.