Over de Barbetclub

De Barbetclub is de officiële rasvereniging voor de Barbet in Nederland. De vereniging heeft zich in eerste instantie ten doel gesteld om de belangen van het ras te behartigen. Dit houdt in dat er veel aandacht wordt besteed aan het behoud van rastypische kenmerken, zowel qua uiterlijk als karakter en werkeigenschappen, terwijl de gezondheid en het welzijn van het ras vooropgesteld worden. De club communiceert daarover in internationaal verband met andere rasverenigingen voor de Barbet. Daarnaast fungeert de vereniging als informatiebron en vraagbaak voor geïnteresseerden en liefhebbers van het ras.

Organiseren van activiteiten

Concreet betekent dit dat de club actief bezig is voor haar leden door het organiseren van allerlei interessante en gezellige activiteiten. Zo worden er lezingen georganiseerd op het gebied van gedrag en gezondheid, wordt er jaarlijks een clubmatch georganiseerd, maar wordt er ook een keur aan ongedwongen gezellige activiteiten aangeboden, zoals spelletjesmiddagen, wandelingen, familiedagen en workshops, die niet alleen de band tussen baas en hond versterken, maar ook de sociale contacten tussen de bazen onderling.

DE OFFICIEEL BENOEMDE DOELEN

  • De instandhouding en verbetering van het ras Barbet
  • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder
  • Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Barbet
  • De instandhouding van de kenmerken van het oorspronkelijke gebruiksdoel van de Barbet

DE VERENIGING TRACHT DIT O.A. TE BEREIKEN DOOR

  • het organiseren van lezingen, cursussen en clubmatches
  • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de Barbet
  • het opstellen van plannen ter bestrijding en voorkoming van erfelijke gebreken binnen het ras
  • het registreren van gezondheidsuitslagen
  • het bijhouden van een database van raszuivere Barbets
  • het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie

Sinds oktober 2009 is onze vereniging een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging voor de Barbet in Nederland. De vereniging wil, zodra die mogelijkheid er is, graag de status van gecertificeerde rasvereniging verwerven.

WILT U MEER WETEN OVER DE VERENIGING?

Neem contact op