Aanmeldingsformulier

Ondergetekende meldt zich hierbij, tot wederopzegging, aan als lid van de Barbetclub, Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet.

1: Uw persoonlijke informatie

Geslacht * MV

Voorletters *

Voornaam *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Telefoonnummer

Mobiel

Uw e-mail *

2: Gezinslidmaatschap (niet verplicht)

(gezinsleden van het hoofdlid, woonachtig op hetzelfde adres)

Geslacht

Voorletters

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboortedatum

3: Heeft uw gezin een Barbet? *

(Indien "geen" ga naar 5: Contributie en voorwaarden)

4: Gegevens van uw hond(en)

Stamboomnaam van de hond

Stamboeknummer van de hond

Roepnaam van de hond

Reu / teef: ReuTeef

Kleur

Geboortedatum van de hond

Traint u met deze hond? JANEE

Zo ja, wat voor training? (meerder antwoorden mogelijk)
PuppycursusGehoorzaamheidJachttrainingAgilityFlyballRingtrainingAnders

Diploma's

Titels

Bijzonderheden?

Voeg bijlage als informatie toe:

Heeft u nog meer Barbets? Gelieve deze als bijlage mee te sturen

Klik hier voor een voorbeeld om uw Barbets in te vullen.
Na downloaden kunt u dit formulier opslaan en bewerken.

Voeg uw gegevens van de overige Barbets toe:

5: Contributie en voorwaarden

Klik hier voor de voorwaarden, contributie en machtiging.

Machtiging

IBAN rekeningnummer *

BIC-code bank *

Naam rekeninghouder *

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze hieronder invoeren.

Klik hier voor de voorwaarden, contributie en machtiging.
Ik ga met de voorwaarden akkoord:

Velden met een * zijn verplicht