Commissies

Commissie Fokzaken

De commissie Fokzaken houdt zich vooral bezig op het behouden en zo nodig verbeteren van de gezondheid van de huidige relatief kleine populatie Barbets, o.a. door het verbreden van de genenpool en door zorgvuldige selectie van fokdieren.

Commissie Voorlichting en Promotie

De belangrijkste taken van de commissie Promotie & Voorlichting voor de Vereniging zijn:

  • coördineren algemene promotie en voorlichting
  • coördineren publicaties
  • promoten en voorlichten van de doelstellingen

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie organiseert een aantal evenementen per jaar. Baas en hond kunnen hier op een gezellige en sportieve manier (leren) samenwerken op diverse gebieden.

Club Match Commissie

De organisatie van de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch is een van de taken van de Clubmatchcommissie. De leden van deze commissie zetten zich er voor in om van deze dag goed te laten verlopen.
Ieder jaar worden er meer Barbet honden ingeschreven die door erkende keurmeesters worden beoordeeld. Deze clubmatch is een goede gelegenheid om uw Barbet op zijn exterieur te laten beoordelen.

WILT U MEER WETEN OVER DE VERENIGING?

Neem contact op