Voor Pupkopers

De aanschaf van een Barbet

Oriënteer uzelf vooraf goed als u een Barbet pup wilt kopen. Op deze pagina vind u enkele nuttige tips. De Barbet is een plezierige, vriendelijke en aanhankelijke hond. Bedenk echter dat een Barbet, gelijk elke andere hond, een juiste opvoeding vraagt!

IMG_5871

De Barbet is een energiek hondenras en heeft behoefte aan regelmatige beweging. Ze zijn meestal gek op water en zwemmen graag. Wel is het zaak de Barbet als pup te begeleiden bij het zwemmen.

Neem uw Barbet mee voor een flinke wandeling, of laat de hond spelen met andere honden op een uitrenveld. De meeste Barbets zijn gek op rennen met andere honden en daarbij zijn ze vaak verrassend snel en wendbaar. De Barbet is een hond die graag bij u in de buurt is, zowel de pup als de volwassen hond. De Barbet is zeker geen kennelhond en is niet graag lang alleen. Wanneer u (beide) buitenshuis werkt, is de Barbet geen geschikte hond.

De vacht van de Barbet verhaart niet, maar moet wel zeer regelmatig geborsteld worden teneinde klitvorming te voorkomen. Hoe veel werk dat is, hangt vooral af van de lengte en de aard van de vacht. Er bestaan verschillende typen vacht onder Barbets, van sluik krullend tot dicht wollig. Hoe dan ook, u zult wekelijks wat tijd beschikbaar moeten maken voor een borstelbeurt.

Voordat u een pup koopt

Praat met Barbet liefhebbers of eigenaars: zij hebben immers ervaring met het ras. De commissie Fokzaken kan u uitgebreid informeren over het ras en uw vragen beantwoorden. De bij de club aangesloten fokkers, volgen het fokreglement van de club. Op deze website kunt u de namen van onze fokkers vinden op de pagina clubfokkers.

De clubfokker

Een clubfokker is altijd zelf verantwoordelijk voor het fokken van zijn of haar nest en bepaalt zelf aan wie hij/zij een pup verkoopt. De rasvereniging bemiddelt dan ook niet in de verkoop van pups. De Barbetclub heeft meer een voorlichtende en sturende rol, waarbij zij zich ten doel heeft gesteld samen met de clubfokkers een verantwoord fokbeleid op te stellen (o.a. volgens de richtlijnen van de Raad van Beheer), met als leidraad de gezondheid, het karakter en het behoud van de oorspronkelijke eigenschappen van de Barbet. Dat betekent dus wel dat fokkers die aangesloten zijn bij de rasvereniging zich binden aan het fokreglement van de vereniging en verantwoord fokken, daarbij gecontroleerd door de fokadviescommissie.

Het nest

Een clubfokker heeft belangstelling voor de ontwikkeling van zijn/haar pups, ook na verkoop ervan. Onze clubfokkers staan voor een goed contact met de pupkopers en u kunt met al uw vragen bij hen terecht. Onze clubfokkers doen hun best zowel de moeder als de pups goed te verzorgen. Let dus bij een bezoek op de algemene gezondheid en conditie van de pups en van de moederhond. Bedenk wel dat een moederhond als gevolg van de dracht en het zogen van haar pups een minder mooie vacht kan hebben. De moederhond mag echter niet mager en lusteloos zijn! Belangrijk is ook dat de pups geen diarree of waterige oogjes hebben, of te mager of te dik zijn. De ren en de omgeving van het nest dient schoon te zijn en vrij van uitwerpselen. Indien u twijfels heeft over de toestand van de moeder en/of het nest, kunt u dit onder de aandacht van de fokker brengen natuurlijk. Indien diens reactie niet bevredigend is kunt u een klacht sturen naar Fokzaken. Is alles daarentegen naar wens en u bereikt met de fokker overeenstemming over de verkoop van een pup, dan kunt u het betreffende koopcontract eventueel toetsen aan een door de Barbetclub geadviseerd koopcontract. Het gebruik van een koopcontract is nog niet verplicht voor de fokker. Heeft u uiteindelijk besloten dat u het pupje toch niet wilt, laat dit de fokker dan meteen weten.

Wat kost een pup?

De prijs van een pup is een afspraak tussen pupkoper en fokker. De prijs kan mede afhankelijk zijn van behaalde resultaten op tentoonstellingen van de ouderdieren. Bedenk dat mooie gezonde ouders geen ultieme garantie geven tot het krijgen van een mooie gezonde pup. Echter, uiterlijk, gezondheid en karakter worden uiteraard wel doorgegeven aan de pups in het nest via de genen van de ouders. Vraag dus altijd naar de achtergrond van de voorouders van het pupje dat u wilt kopen.

Gratis boekje “Hoera een Barbet!”

Indien u een pup koopt bij een van onze clubfokkers krijgt u gratis het boekje “Hoera een Barbet!” dat speciaal voor pupkopers door de rasvereniging is samengesteld. Het boekje behandeld diverse zaken die belangrijk zijn in de opvoeding van en zorg voor de pup in de ontwikkeling tot volwassen hond. Vraag uw clubfokker er naar. We hopen u dan natuurlijk ter zijner tijd te mogen verwelkomen als nieuw lid van onze rasvereniging.

Heeft u al een Barbet en wilt u meer weten over de opvoeding van uw hond, dan kunt u ook het boekje bestellen via dit bestelformulier.

Registratie

Als u een pup koopt moet u die registreren. Als het goed is heeft de fokker de pup reeds laten chippen. U dient dan echter het chipnummer op uw naam laten overzetten. In Nederland is registratie verplicht voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren. En voor honden die uit het buitenland komen. Sinds 1 november 2021 zijn er nieuwe regels bijgekomen. Meer informatie vindt u via deze link.

Is de stamboom een garantie op een gezonde pup?

Pup

Een stamboom op zich geeft geen garantie op de gezondheid van de pup. Het is slechts een afstammingsbewijs, zodat u zeker weet dat de pup afstamt van de ouderdieren volgens de stamboom. Clubfokkers fokken volgens een strikt fokreglement. Dit reglement is opgesteld om zo gezond mogelijke Barbets te fokken, zodat het ras een gunstige toekomst heeft. Belangrijk is in hoeverre er sprake is van inteelt. U kunt de clubfokker daar naar vragen. Het streven is het inteeltpercentage niet hoger te laten zijn dan 5%. De algemene gezondheid van de Barbet is goed, maar ondanks alle goede voorzorgen van onze zorgvuldige fokkers kan bij een individuele pup altijd iets mis gaan. Dit is de fokker niet zonder meer aan te rekenen. Honden zijn levende wezens en kunnen ondanks gezonde ouders toch een ziekte of afwijking ontwikkelen. De gezondheidsuitslagen staan altijd vermeld bij een dekmelding, maar u kunt uiteraard bij een fokker vragen naar de officiële gezondheidsuitslagen van de ouderdieren (heupen en ogen), maar ook naar de algemene gezondheid.

Socialisatie

Onze clubfokkers nemen het serieus een pup tijdens de eerste 8 weken van zijn leven goed te socialiseren en kennis te laten maken met allerlei dagelijkse zaken (de stofzuiger, de afwasmachine, kinderen, de radio en tv, enz.) Het is heel belangrijk, dat pups al tijdens de eerste periode van hun leven dagelijks plezierige ervaringen opdoen met mensen zodat ze zich daarbij veilig kunnen voelen.

Een reu of een teef?

IMG_0764_1024

Over het algemeen is van de Barbet te zeggen dat reu en teef gelijkmatig van humeur zijn. De lichaamsgrootte en het gewicht zijn meestal wel verschillend bij reu en teef. Een sterke grote reu vraagt meer overwicht van de baas dan een teefje maar met een goede opvoeding hoeft er nauwelijks verschil te zijn.

De teef is 2 keer per jaar loops indien ze niet wordt gesteriliseerd. Dit veroorzaakt wijzigingen in gedrag als gevolg van veranderende hormoonspiegels. Een reu kan totaal van slag raken wanneer in zijn omgeving een teefje loops is. Ook zijn gedrag kan dan veranderen en sommige reuen stoppen zelfs tijdelijk met eten. Elke hond is echter verschillend en daardoor zal de reactie van elke hond ook anders zijn. In verband met de kleine populatie van de Barbet, is het in het belang van het ras om zo veel mogelijk verschillende honden voor de fok te gebruiken, om de genenpool zo breed mogelijk te maken. Als u voor een reu kiest, kan het zijn dat de club u vraagt of u interesse heeft uw hond in te zetten voor de fokkerij en hem ten minste eenmalig een teefje te laten dekken.

Opvoeding en training

Elke Barbet, reu of teef, heeft een consequente opvoeding nodig. Het moet duidelijk zijn dat u degene bent die bepaalt wat er gebeurt en niet de hond. Het is verstandig om samen met uw hond deel te nemen aan een puppycursus, bijvoorbeeld via een Kynologenclub.

Een pup in huis!

Voor u en uw gezin begint nu een leuke maar ook een drukke tijd. Natuurlijk wilt u dat uw hondje opgroeit tot een gezonde, fijne Barbet. Gedurende het eerste levensjaar van uw hond is het van groot belang dat u het nog kwetsbare kraakbeen van uw opgroeiende puppy niet overbelast. Het skelet van een Barbet is pas uitgegroeid op de leeftijd van circa 12 maanden. U zult totdat de hond deze leeftijd heeft bereikt daar dus rekening mee moeten houden. Wanneer u het eerste jaar met veel zorg en beleid uw pup laat opgroeien, is de kans op een gelukkig hondenleven het grootst! De ouderwetse regels: rust, reinheid, regelmaat gelden zijn ook van toepassing op uw pup. Uw pup is de eerste tijd nog een echte baby. Dat betekent dat hij nog veel rust nodig heeft. Natuurlijk moet hij voor zijn sociale ontwikkeling heel veel indrukken opdoen, maar pas op dat u uw hondje niet overbelast. Uw barbetpupje kan de eerste paar weken ook op de arm mee om allerlei indrukken op te doen. Leer uw kinderen om verstandig met een pup om te gaan.

Pups zijn kwetsbare, nog niet voldoende ontwikkelde jonge dieren. Laat uw kinderen nooit slepen met pups! Laat uw hond zelf uit! Een jonge hond moet niet door kinderen worden uitgelaten ook al denkt u dat uw kinderen dat wel aankunnen.

IMG_1729_1024

Een bench is een prachtige uitvinding indien op de juiste manier gebruikt. Het is niet de bedoeling dat de hond er de hele dag in opgesloten wordt. De pup went snel aan een bench en zal het als een veilige plek beschouwen. Gebruik het echter niet als strafmiddel. Geef de pup iets lekkers als die de bench in gaat.

Het gebruik van de bench helpt in het proces van zindelijk worden (een pup bevuilt zijn eigen nest niet). Rust en regelmatig slapen zijn voor een opgroeiende hond zeer belangrijk! Daarnaast is de pup in de bench veilig: hij kan geen kattenkwaad uithalen of zijn tandjes in de elektriciteitsdraden zetten. Het is verstandig uw kinderen te leren dat zij de pup niet mogen storen wanneer hij in de bench ligt.

Een geschikte bench voor de Barbet heeft een lengte van ca. een meter en een hoogte van ca. 75 cm. Wanneer u gaat wandelen, houdt u dan aan de richtlijn van 5 minuten per wandeling voor elke maand dat de pup oud is. Als uw Barbet volgroeid is kunt u deze wandelingen ruimschoots opvoeren.

Laat uw pup gedoseerd kennis maken met andere honden, maar laat hem vooral niet lang uitbundig spelen met andere honden, zeker niet met al meer volgroeide honden.. Traplopen, in en uit de auto springen of achter een balletje aanrennen zijn in het beginjaar beslist af te raden. Verantwoorde voeding is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van uw pup. Uw fokker kan u hierbij adviseren. Zorg ervoor dat u uw pup niet overvoert. Ook overgewicht schaadt de botontwikkeling van uw hond.

Voor meer informatie