Gezondheidsenquête Barbetclub

Gezondheidsenquête door de Barbetclub

Wie voert de gezondheidsenquête uit?

De commissie gezondheid voert namens de Barbetclub de enquête uit. De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de belangen van het ras te behartigen. Dit houdt in dat er veel aan dacht besteed wordt aan het behoud van rastypische kenmerken, zowel qua uiterlijk als karakter en werkeigenschappen, terwijl de gezondheid en welzijn van het ras vooropgesteld worden.

Doel van de enquête

Het doel is om met behulp van deze enquête meer inzicht te krijgen ten aanzien van gezondheid en gedrag binnen de huidige populatie aan Barbets.

Deelnemers

In eerste instantie wordt de enquête gehouden onder de leden van de Barbetclub. In een later stadium zal de enquête ook voor niet leden in te vullen zijn.

Resultaten enquête

De resultaten van de enquête zullen vertrouwelijk worden behandeld. De bevindingen zullen in een rapport worden samengevat.