Aanmelding clubfokker

Regels om als clubfokker van de Barbetclub te worden aangemerkt

De fokhond dient in het NHSB ingeschreven te staan.
Zowel fokteven als fokreuen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het fokreglement van de club. Het geldende reglement staat op de website. Indien een fokker moverende redenen heeft af te wijken van het fokreglement, dan dient er een gemotiveerd verzoek tot goedkeuring te worden ingediend bij het bestuur
Clubfokkers worden vermeld op de pagina FOKKERS van de clubwebsite. Alle dekkingen en geboorten van honden in eigendom van de fokker worden op de website vermeld na ontvangst van de benodigde informatie. Het tarief voor de fokkersvermelding staat vermeld bij de aanmelding op de website.

Opsturen naar de registerhouder:

  • Tekst t.b.v. de fokkersvermelding op de website
  • Kopieën van de stamboom en benodigde gezondheidsonderzoeken van de betreffende honden
  • kopie van de kennelregistratie
  • Dekaangiften
  • Geboorteaangiften
  • Indien gewenst: foto’s voor plaatsing op de clubwebsite

Regels van de Raad van Beheer:

Regels t.a.v. het insturen van het dekformulier, geboorteaangifte en registratie staan beschreven op de site van de RvB:
klik hier om naar de site van de Raad van Beheer te gaan.

Het meest recente Fokreglement kunt u hier vinden.

Nog vragen?

Is ondanks al deze informatie nog niet alles duidelijk of zijn er nog vragen over de actuele regels van de Barbetclub? Neem dan contact op met de Commissie Fokzaken, zij staan klaar om vragen te beantwoorden en daarmee eventuele teleurstellingen te voorkomen.

WILT U ZICH ALS CLUBFOKKER AANMELDEN?

Aanmelden Clubfokker