ECVO

ECVO (Bron; Raad van Beheer op Kynologisch gebied).

Wat houdt het ECVO-onderzoek in?

Het ECVO-onderzoek is een klinisch onderzoek naar een groot aantal afwijkingen van het oog. Voorbeelden hiervan zijn:

Als er bij dit onderzoek een oogafwijking wordt gevonden, kan de specialist er in sommige gevallen iets aan doen. Veel erfelijke oogziekten komen echter pas naar voren als uw hond wat ouder wordt. De uitslag van het ECVO onderzoek is 12 maanden geldig. De rasvereniging voor de Barbet stelt daarom voor honden die in een dekking worden ingezet een ECVO-test verplicht die niet ouder is dan een jaar.

Wie voert een ECVO-onderzoek uit?

Niet iedere dierenarts mag een ECVO-oogonderzoek uitvoeren. De dierenarts die het klinisch onderzoek uitvoert, moet deel uitmaken van het (Nederlandse) ECVO-panel. Hij voert het onderzoek uit volgens een vast protocol. Op basis van het onderzoek stelt hij het resultaat vast.

De lijst ECVO oogspecialisten vindt u op de website van de Raad van Beheer 

Uitslag van het ECVO-onderzoek

De resultaten van een ECVO-onderzoek omvatten oogaandoeningen die pas op latere leeftijd zich kunnen openbaren of die reeds vanaf de geboorte aanwezig zijn. Zoals eerder aangegeven gaat het daarbij om aangeboren afwijkingen die deels (chirurgisch) gecorrigeerd kunnen worden, zoals CEA, RD (multi) focaal, distichiasis, entropion en ectropion. Als je hond deze diagnose krijgt dan houdt hij/zij zonder behandeling deze afwijking voor de rest van het leven.

Sommige eigenaren vragen ruim binnen een jaar nog een onderzoek aan omdat ze twijfels hebben over de uitslag. Daarbij geven ze niet altijd duidelijk aan dat de hond al eerder is onderzocht en wat de uitslag van dit onderzoek was. Dit kan bij de Raad van Beheer voor onduidelijkheid over de correcte uitslag zorgen. Zaak is dus altijd duidelijk de reden van een herhaalonderzoek aan te geven.

De rasvereniging van de Barbet houdt bij twee verschillende uitslagen de meest negatieve uitslag aan, totdat de hond is onderzocht door het Nederlandse ECVO-panel. Het oordeel van dit panel is doorslaggevend en geldt als definitieve uitslag. Tot die tijd geldt het ‘better safe than sorry’-principe. Op deze manier willen we voorkomen dat erfelijke oogaandoeningen zich onbedoeld door de Barbet populatie verspreiden.

Herbeoordeling van het ECVO-onderzoek

Ben je het niet eens met de uitslag van het ECVO-oogonderzoek, wil je graag een second opinion of bestaat er twijfel over de diagnose, dan kan het ECVO-panel je hond bekijken op hun tweemaandelijkse bijeenkomsten.

Heeft je hond de uitslag ‘(voorlopig) niet vrij’, dan kun je hem na zes of twaalf maanden opnieuw laten onderzoeken door het panellid. Krijgt je hond dan opnieuw niet de uitslag ‘vrij’, dan is zijn definitieve uitslag ‘niet vrij’.

Krijgt je hond wel de uitslag ‘vrij’, dan blijft de uitslag ‘(voorlopig) niet vrij’ gelden totdat het panel zich hierover heeft uitgesproken. De beslissing van het panel is dan definitief. Ook hier wordt dus de meest negatieve uitslag aangehouden totdat het ECVO-panel een uitspraak heeft gedaan.

Herhalen van het ECVO-onderzoek

Omdat de resultaten van een ECVO-onderzoek beperkt geldig zijn en oogafwijkingen pas op latere leeftijd zich kunnen openbaren, is het verplicht je hond jaarlijks te laten onderzoeken op erfelijke oogaandoeningen.

Publicatie van de uitslagen

Conform artikel 9 van het Algemeen Onderzoeksreglement zijn de beoordelingsresultaten van de gezondheidsonderzoeken, die door de Raad van Beheer worden gecoördineerd en geregistreerd, openbaar. Periodiek ontvangen wij als rasvereniging deze resultaten van de Raad van Beheer. Van ons als rasvereniging wordt verwacht dat we die gegevens voor de Barbet toegankelijk maken voor derden.

Ook de Raad van Beheer kan de onderzoeksresultaten openbaar maken, echter zonder de persoonsgegevens van de eigenaar/houder. Je vindt de uitslagen van de Raad van Beheer voor alle geregistreerde onderzoeken van alle rashonden geboren vanaf 1997 op ‘Generaties & Gezondheid Online’.

ECVO-onderzoek en het fokbeleid

Als de Raad van Beheer de (voorlopig) geldige onderzoeksuitslagen naar ons als rasvereniging stuurt kan dat betekenen dat we voor een hond die voor het meest recente onderzoek de uitslag ‘vrij’ heeft gekregen’ een eerdere ‘niet vrij’-uitslag moet aanhouden omdat het panel (nog) geen uitspraak heeft gedaan. Hierdoor kan het lijken alsof de hond ook voor het laatst uitgevoerde onderzoek de uitslag ‘niet vrij’ heeft gekregen.

Het is aan ons als rasvereniging om op basis van deze gegevens en al dan niet samen met de Raad van Beheer een fokbeleid te ontwikkelen. Als rasvereniging wordt door de Raad gevraagd het voorkomen van MPP binnen het ras goed te monitoren. Is het aantal meldingen van MPP binnen het ras hoog, dan melden wij dit direct aan het ECVO-panel.

Oogonderzoek gedaan in het buitenland

Staat je hond ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) en heeft hij in het buitenland een oogonderzoek ondergaan? Dan zal de Raad van Beheer dit onderzoek registreren als aan de volgende eisen is voldaan:

  • De onderzoeker mag oograpporten uitschrijven namens het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO). Je vindt de namen van deze dierenartsen op www.ecvo.org onder ‘diplomate list’.
  • De onderzoeker moet het voorblad van het ECVO-formulier met de originele handtekening van de eigenaar rechtstreeks naar de Raad van Beheer sturen.

De Raad controleert vervolgens de gegevens. Is alles in orde, dan worden de geldige ooguitslagen geregistreerd.