Informatie

U bent op deze pagina terecht gekomen, omdat u wellicht interesse heeft om lid te worden van de Barbetclub.

Aspirant-lidmaatschap kan uitsluitend verkregen worden door mensen die een pup kopen van een van onze clubfokkers. De contributie is dan 50% van de contributie voor een normaal lidmaatschap. Het is ingevoerd om mensen kennis te laten maken mat de rasvereniging. Dit aspirant-lidmaatschap geldt voor een jaar een kan daarna omgezet worden in een normaal lidmaatschap. Als aspirant-lid heb je in dat jaar geen stemrecht tijdens een Algemene Ledenvergadering. Natuurlijk kun je als pupkoper ook meteen besluiten volledig lid te worden van de vereniging. Alle leden ontvangen de Barbetgazet en kunnen deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert. Bovendien hebben zij toegang tot het besloten ledengedeelte van de website van de vereniging. Leden met volledig lidmaatschap hebben nà de eerste drie maanden pas toegang tot stemrecht op de Algemene Leden Vergadering.

U kunt zich aan het einde van deze pagina aanmelden.

Kosten en betalingen

Aspirant-lidmaatschap (pupkoper van clubfokker)€ 15,00
Lidmaatschap per jaar€ 30,00
Buitenlandslidmaatschap per jaar€ 30,00
Jeugdlidmaatschap€ 15,00
Gezinslidmaatschap per jaar (alleen i.c.m. lidmaatschap)€ 15,00
Het aspirant-lidmaatschap geeft geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het lidmaatschap gaat in op de datum van aanmelding en is voor de duur van een jaar. Jaarlijks is het lidmaatschap op te zeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn.

Betaling van de contributie is alleen mogelijk via automatische incasso. Een machtiging vindt u in het aanmeldingsformulier.

Om u aan te melden als lid, klik dan op de onderstaande button:

Wilt u zich afmelden als lid, dan kunt u dat hier doen.