De Nederlandse Rasvereniging voor de Barbet

Over de Barbetclub

De Barbetclub is de officiële rasvereniging voor de Barbet in Nederland. De vereniging heeft zich in eerste instantie ten doel gesteld om de belangen van het ras te behartigen. Dit houdt in dat er veel aandacht wordt besteed aan het behoud van rastypische kenmerken, zowel qua uiterlijk als karakter en werkeigenschappen, terwijl de gezondheid en het welzijn van het ras vooropgesteld worden. De club communiceert daarover in internationaal verband met andere rasverenigingen voor de Barbet. Daarnaast fungeert de vereniging als informatiebron en vraagbaak voor geïnteresseerden en liefhebbers van het ras.

Doelen van de rasvereniging:

 • De instandhouding en verbetering van het ras Barbet;
 • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen;
 • Het voorkomen van erfelijke gebreken en bestrijden van de symptomen van erfelijke aandoeningen  binnen dit ras;
 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Barbet;
 • De instandhouding van de kenmerken van het oorspronkelijke gebruiksdoel van de Barbet.

Middelen om de doelen te bereiken:

 • het bijhouden van een database van door clubfokkers gefokte Barbets;
 • het registreren van gezondheidsuitslagen van reuen en teven ingezet voor de fokkerij
 • het ondersteunen van DNA onderzoek ter signalering van ras-gerelateerde erfelijke ziektes;
 • het organiseren van lezingen, cursussen en clubmatches;
 • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de Barbet;
 • het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie.

Sinds oktober 2009 is de Barbetclub als rasvereniging voor de Barbet lid van de Raad van Beheer.

Organiseren van activiteiten

Concreet betekent dit dat de club actief bezig is voor haar leden door het organiseren van allerlei interessante en gezellige activiteiten. Zo worden er lezingen georganiseerd op het gebied van gedrag en gezondheid, wordt er jaarlijks een clubmatch georganiseerd, maar wordt er ook een keur aan ongedwongen gezellige activiteiten aangeboden, zoals spelletjesmiddagen, wandelingen, familiedagen en workshops, die niet alleen de band tussen baas en hond versterken, maar ook de sociale contacten tussen de bazen onderling.