Vacatures

De Barbetclub kan niet bestaan zonder leden die zich extra willen inzetten voor onze vereniging. Hieronder vindt u de open vacatures op dit moment. Wilt u meer informatie of zich aanmelden voor een van de vacatures, dan kunt u ons mailen via secretaris @ barbetclub.com.

OPENSTAANDE VACATURES:

De commissie Fokzaken houdt zich vooral bezig op het behouden en zo nodig verbeteren van de gezondheid van de huidige relatief kleine populatie Barbets, o.a. door het verbreden van de genenpool en door zorgvuldige selectie van fokdieren.

De taken van het bestuurslid Fokzaken omvatten o.a. het volgende:

 • vaststellen en bepalen van doelstellingen en strategieën en waar nodig deze aanpassen in overleg met het bestuur en de leden van de Barbetclub.
 • coördineren van de afdeling Fokzaken van de Barbetclub.
 • voeren van overleg met het bestuur en afdeling Fokzaken en het bijwonen van vergaderingen van Raad van Beheer.
 • evalueren van test- en showresultaten en deze bespreken met het bestuur en afdeling fokzaken.
 • uiteenzetten en bepalen van een visie voor de toekomst van de Barbet.
 • implementeren van nwe test methodieken en kennis om zo de gezondheid en ras specifieke kenmerken van de Barbet te waarborgen en te stimuleren.

Functie
Redacteur voor de cie. Redactie (commissielidfunctie)

Omschrijving
In het kort: schrijven van teksten voor de club

Taken

 • schrijven van artikelen voor de Barbetgazet
 • schrijven van artikelen voor het Jaarboek
 • schrijven van diverse teksten tbv de website en emailberichten (via MailChimp)

Tijdsbelasting
ca. 1 uur per week
1 x per 2 maanden commissievergadering

Geldig vanaf
direct

Functie
Medewerker voor de cie. Activiteiten (commissielidfunctie)

Omschrijving
In het kort: samen met overige cie. leden organiseren van activiteiten

Taken:

 • organiseren van wandelingen, workshops, lezingen, enz.
 • hulp bij bestaande evenementen van de club
 • ontwikkelen van nieuwe evenementen voor de club

Tijdsbelasting
ca. 1 uur per week
1 x per 2 maanden commissievergadering

Geldig vanaf
direct

Functie
PR-medewerker voor de cie. PR (commissielidfunctie)

Omschrijving
In het kort: promotionele werkzaamheden verrichten

Taken:

 • organiseren van bestaande evenementen (bijvoorbeeld stand op het Animal Event, stand in het Hondendorp van de Winner)
 • bedenken van nieuwe evenementen
 • beheer van presentjes voor nieuwe leden (tijdig nieuwe bedenken/bestellen)
 • diverse promotionele activiteiten

Tijdsbelasting
ca. 1 uur per week
1 x per 2 maanden commissievergadering

Geldig vanaf
direct

Functie
vrijwilliger

Omschrijving
In het kort: verlenen van hand- en spandiensten voor de club

Taken:
divers en naar keuze:

 • hulp  bieden bij diverse evenementen zoals opbouwen bij de KCM
 • informatie geven over het ras op een stand
 • wandeling organiseren
 • helpen bij de verzending van het Jaarboek
 • informatie uitzoeken over een bepaald onderwerp
 • enz….

Tijdsbelasting
naar keuze

Geldig vanaf
direct