De Barbetclub kan niet bestaan zonder leden die zich extra willen inzetten voor onze vereniging. Hieronder vindt u de open vacatures op dit moment. Wilt u meer informatie of zich aanmelden voor een van de vacatures, dan kunt u ons mailen via secretaris @ barbetclub.com.

OPENSTAANDE VACATURES:


De secretaris maakt samen met de voorzitter en penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur. Leden van het dagelijks bestuur hebben de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

De taken van de secretairs omvatten o.a. het volgende:

 • voeren van regelmatig overleg met de leden van het dagelijks bestuur.
 • opstellen van de agenda voorafgaand aan het bestuursoverleg (1 keer per maand) en de Algemene ledenvergadering (een keer per jaar)
 • opmaken van de notulen tijdens het bestuursoverleg en de Algemene ledenvergadering
 • het reguleren van de correspondentie gericht op de rasvereniging en daarbij zorg dragen dat die correspondentie bij de juiste personen terecht komt.
 • medewerking verlenen aan uitzetten van een visie voor de toekomst van de rasvereniging.

Tijdsbelasting:
   – ca. 2 tot 4 uur per week.
– 1 x per maand overleg met dagelijks bestuur en vergadering met voltallig bestuur
– 1 x per jaar organisatie van Algemene Ledenvergadering

De commissie Fokzaken houdt zich vooral bezig op het behouden en zo nodig verbeteren van de gezondheid van de huidige relatief kleine populatie Barbets, o.a. door het verbreden van de genenpool en door zorgvuldige selectie van fokdieren.

De taken van het Lid Fokadviescommissie omvatten o.a. het volgende:

 • voeren van overleg met de leden van de Fokadviescommissie.
 • ondersteuning geven aan de organisatie en uitvoer van een clubmatch (een keer per jaar).
 • ondersteuning van de evaluatie van test- en showresultaten van de clubmatch.
 • medewerking verlenen aan uitzetten van een visie voor de toekomst van de Barbet.
 • ondersteuning geven aan de registratie van gegevens van fokdieren, dekmeldingen en nesten.
 • verbreden en uitbreiden van kennis om zo de gezondheid en ras specifieke kenmerken van de Barbet te waarborgen en te stimuleren.

Tijdsbelasting:
   – ca. 1 tot 3 uur per week afhankelijk van de taakgrootte.
– 1 x per 2 maanden commissievergaderingFunctie
Redacteur voor de cie. Redactie (commissielidfunctie)

Omschrijving
In het kort: schrijven van teksten voor de club

Taken

 • schrijven van artikelen voor de Barbetgazet
 • schrijven van artikelen voor het Jaarboek
 • schrijven van diverse teksten tbv de website en emailberichten (via MailChimp)

Tijdsbelasting
ca. 1 uur per week
1 x per 2 maanden commissievergadering

Geldig vanaf
direct


Functie
Medewerker voor de cie. Activiteiten (commissielidfunctie)

Omschrijving
In het kort: samen met overige cie. leden organiseren van activiteiten

Taken:

 • organiseren van wandelingen, workshops, lezingen, enz.
 • hulp bij bestaande evenementen van de club
 • ontwikkelen van nieuwe evenementen voor de club

Tijdsbelasting
ca. 1 uur per week
1 x per 2 maanden commissievergadering

Geldig vanaf
direct

Functie
PR-medewerker voor de cie. PR (commissielidfunctie)

Omschrijving
In het kort: promotionele werkzaamheden verrichten

Taken:

 • organiseren van bestaande evenementen (bijvoorbeeld stand op het Animal Event, stand in het Hondendorp van de Winner)
 • bedenken van nieuwe evenementen
 • beheer van presentjes voor nieuwe leden (tijdig nieuwe bedenken/bestellen)
 • diverse promotionele activiteiten

Tijdsbelasting
ca. 1 uur per week
1 x per 2 maanden commissievergadering

Geldig vanaf
direct

Functie
vrijwilliger

Omschrijving
In het kort: verlenen van hand- en spandiensten voor de club

Taken:
divers en naar keuze:

 • hulp  bieden bij diverse evenementen zoals opbouwen bij de KCM
 • informatie geven over het ras op een stand
 • wandeling organiseren
 • helpen bij de verzending van het Jaarboek
 • informatie uitzoeken over een bepaald onderwerp
 • enz….

Tijdsbelasting
naar keuze

Geldig vanaf
direct