Statuten

Wat staat er in de statuten van een vereniging?

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een vereniging.

Hieronder vindt u de statuten van de Barbetclub.

Statuten Barbetclub

WILT U MEER WETEN OVER DE VERENIGING?

Neem contact op