Veel gestelde vragen over de Barbet

 

Wat betekent een anti-allergische vacht bij de Barbet?

De Barbet kent geen ruiperiode. Natuurlijk worden de haren, net zoals bij de mens vernieuwd, maar dit gebeurt niet allemaal in één periode. Daardoor geeft dit geen allergieklachten. De losse haren van de Barbet blijven in de dichte vacht hangen en worden verwijderd tijdens de borstelbeurt.

Hoe verzorg ik het best de vacht van mijn Barbet?

De Barbet heeft een vacht die niet verhaart, maar uiteraard wel verzorging nodig heeft. Een echte Barbet heeft een zeer dichte, krullende vacht, die beschermt tegen kou ook als de Barbet gaat zwemmen in de winter. Door die dichte vacht blijft de huid droog tijdens het zwemmen. Nadeel is dat het haar in die dichte vacht kan gaan vervilten en er vervelende klitten kunnen ontstaan. Ten einde klitten te voorkomen is het nodig de vacht wekelijks goed door te borstelen of te kammen. Op deze site staan een viertal instructievideo’s waarin getoond wordt hoe je het best de vacht van je Barbet kunt onderhouden, klik daarvoor hier.

Welke kleuren vacht komen voor bij de Barbet?

Eenkleurig zwart, bruin en geel, eventueel met witte aftekeningen. Alle schakeringen bruin en geel zijn toegestaan. De schakering dient bij voorkeur over het gehele lichaam hetzelfde te zijn.

Hoe groot wordt de Barbet gemiddeld?

Schofthoogte voor teven kan variëren van 52 tot 62 cm en voor reuen van 57 tot 66 cm. Bij het kopen van een pup is het belangrijk naar de grootte van de ouders te vragen als de hoogte van de volwassen hond belangrijk voor je is.

Kies ik voor een reu of teef?

Het basale verschil tussen een reu en teef is evident: de teef wordt twee keer per jaar loops, de reu niet. Tijdens de periode van loopsheid kan het gedrag van het teefje veranderen, ze kan zich ineens teruggetrokken gedragen of juist meer onrustig. Ze heeft tijdens die periode last van bloedverlies, waardoor in huis ze noodgedwongen een broekje moet dragen. Kortom, tijdens die periode heeft het teefje meer zorg en aandacht nodig. Een reu kan echter ook afwijkend gedrag vertonen als in de buurt een teef loops is. In bepaalde gevallen kan het zelfs voorkomen dat hij geen eetlust heeft en zich nerveuzer gedraagt, ook in huis. In het algemeen blijft een teef beter in de buurt van het baasje dan een reu, maar dat verschilt van hond tot hond. Daarnaast wordt van reuen vaak gezegd dat ze aanhankelijker zijn maar lastiger op te voeden en van teefjes dat ze minder problemen zouden geven bij de training. Uiteindelijk komt het aan op een juiste opvoeding en training.

Hoe weet ik wanneer mijn teef loops is?

Een Barbet teef is meestal ongeveer elke zeven maanden loops, met een variatie van zes tot acht maanden. De periode van de pro-oestrus, die vooraf gaat aan de vruchtbare periode, kan acht tot twaalf dagen duren. Het uitwendige geslachtsorgaan (vulva) zwelt op en er is sprake van bloederige afscheiding. De teef kan zich onrustiger gedragen dan normaal, maar is nog niet bereid te paren. Daarna gaat ze over in periode van de oestrus, de eigenlijke loopsheid. Ook deze kan bij de Barbet acht tot twaalf dagen duren. De afscheiding neemt geleidelijk af en de teef is nu bereid te paren. Dit is zichtbaar door het opzij houden van haar staart als het gebied van haar rug boven de staart wordt aangeraakt. Het kan zijn dat tijdens de periode van loopsheid de teef minder eetlust heeft, dit gaat echter over na deze periode.

 

Hoe weet ik wanneer mijn teef vruchtbaar is en gedekt kan worden?

Het optimale moment voor een dekking ligt meestal tussen de 9 en 15 dagen na de eerste bloedige uitvloeiing. In die periode kun je een progesteron-bepaling laten doen. Progesteron is een hormoon dat betrokken is bij loopsheid en ovulatie (eisprong). Met een progesteron-bepaling kan de hoeveelheid progesteron in het bloed van een teef gemeten worden. Op die manier kan het tijdstip van ovulatie worden bepaald teneinde de kans op een vruchtbare dekking zo groot mogelijk te maken, dat wil zeggen ongeveer 24 tot 48 uur na de ovulatie. 

Er zijn op dit moment meerdere methodes om het progesteron te meten: 

  • urine test methode: Er is een mogelijkheid te testen met de urine van de teef door gebruik van bijvoorbeeld de ovulatietest van Pro Active Dog. Hoewel de betrouwbaarheid beperkt is kan die helpen het moment te bepalen voor een nauwkeuriger test.
  • semi-kwantitatieve methode: hierbij wordt de verkleuring van het cupje met het bloedmonster vergeleken met twee standaard waardes. De vergelijking van de kleuren gebeurt met het oog, wat de betrouwbaarheid natuurlijk niet ten goede komt. Daarnaast is de kwaliteit van de test matig.
  • eenvoudige ELISA-test: hierbij worden de bloedmonsters en de standaarden met de hand gepipetteerd. Het nadeel van deze methode is dat er een hoge mate van betrouwbaarheid wordt gesuggereerd, maar de betrouwbaarheid valt tegen.
  • RIA of immulite bepaling: de betrouwbaarheid van deze methode is op dit moment het beste.
  • Catalyst Progesterone methode: de betrouwbaarheid van deze methode is vergelijkbaar met de immulite. 

Vraag uw dierenarts met welke methode zij werken. Hoe betrouwbaarder de test, hoe hoger de kans op resultaat. De kosten van een test zijn afhankelijk van het type test en meestal zijn meerdere bepalingen nodig. 

 

In welke klasse is de Barbet ingedeeld?

Volgens FCI (Fédération Cynologique Internationale): Groep 8 Retrievers, Spaniels en Waterhonden Sectie 3 waterhonden FCI nr.105.

Is er een voorbeeld van een koopovereenkomst?

De rasvereniging heeft een modelovereenkomst opgesteld waarop fokkers hun koopovereenkomst kunnen baseren. Ook als pupkoper is het belangrijk een dergelijk voorbeeld van een koopovereenkomst te kunnen inzien voordat tot de koop van een pup wordt overgegaan. De door de rasvereniging opgestelde overeenkomst vind je hier.

Aan welke voorwaarden moet een koopcontract voldoen?

De verkoop van een hond valt onder het consumentenrecht. De fokker moet weten welke ziektes bij een ras voorkomen. De fokker laat de ouderdieren testen op erfelijke ziektes en zorgt voor de eerste vaccinaties van de jongen. Blijkt een puppy een ziekte onder de leden te hebben waarvan de fokker op de hoogte had moeten zijn? Dan kan de koper de fokker aansprakelijk stellen.

De fokker mag in het koopcontract geen uitsluitingsclausules opnemen. Bepalingen dat de fokker niet verantwoordelijk is bij erfelijke aandoeningen of een maximumbedrag voor schadevergoedingen zijn niet geldig. In het koopcontract kan de fokker verder afspreken dat de koper de puppy eerst terug aan de fokker aanbiedt als de koper zich bedenkt.

Om problemen te voorkomen is het de fokker aan te raden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een verzekeraar zal dan het koopcontract of leveringsvoorwaarden toetsen op juridische juistheid.

Wij zouden graag een her te plaatsen Barbet een gouden mandje willen geven. Hoe gaat dat in zijn werk?

De Barbet is nog relatief kort in Nederland (sinds 2005) en wordt een steeds meer gevraagde hond mede door de populariteit van de labradoedel die in de verte op de Barbet lijkt. Bovendien is de Barbet een zeer sociale huishond die goed gedijt binnen een gezin. Verzoeken tot herplaatsing komen derhalve slechts sporadisch voor. Indien u voor herplaatsing in aanmerking wenst te komen vul dan hiervoor het aanvraagformulier in.

Waar kan ik terecht voor een DNA profiel van mijn Barbet?

Belangrijke DNA onderzoeken betreffen ziekteverwekkende afwijkingen als prcd-PRA en Von Willebrand’s Disease (vWD) Type 1. Verder kan met DNA onderzoek de afstamming gecontroleerd worden. In het laatste fokkersreglement zijn een aantal wijzigingen en toevoegingen opgenomen waaronder DNA-onderzoek in artikel 4.2. Verplicht screeningsonderzoek. Er zijn diverse commerciële labs waar je terecht kunt voor een DNA onderzoek. Voorbeelden van dergelijke labs zijn:  Wisdom-panel, EmbarkLaboklin en Orivet.