Verantwoord fokken

Fokbeleid

Het fokbeleid van de rasvereniging is samen met de clubfokkers gericht op het behouden van de rasstandaard met in achtneming van behoud en verbetering van de gezondheid van de huidige relatief kleine populatie Barbets, o.a. door het verbreden van de genenpool en door zorgvuldige selectie van fokdieren.

Bent u van plan met uw Barbet teefje te gaan fokken en weet u niet hoe dit aan te pakken, neem dan eerst de Checklist Fokken door en lees hier meer over het kiezen van een kennelnaam en de eisen die door de Raad van Beheer worden gesteld aan de beginnende fokker.

Gezondheidsonderzoek

De rasvereniging heeft eisen ten aanzien van gezondheidsonderzoeken in het fokreglement opgenomen, om de kans op gezondheidsproblemen in de toekomst zo klein mogelijk te maken. Op dit moment geldt er voor Nederlandse honden een eis voor het onderzoeken van de heupen en de ogen van fokdieren, evenals een DNA-profiel (zie artikel 4 van het fokreglement). De in het fokreglement opgestelde eisen kunnen in de toekomst worden aangepast als daar aanleiding toe is. De vereniging staat open voor suggesties en informatie hieromtrent.

Voorkomen van afwijkingen

De keuze van onderzoeken wordt gebaseerd op mogelijk te verwachten problematiek binnen het ras of op reeds voorkomende afwijkingen in andere hondenrassen. In het verleden werden honden niet of nauwelijks onderzocht en er zijn dan ook nauwelijks gegevens beschikbaar over het voorkomen van ernstige aandoeningen bij de Barbet. Aangezien bij enkele andere waterhondenrassen ernstige oogaandoeningen zoals PRA en Cataract (ziekten die blindheid veroorzaken) voorkomen, is in het fokreglement een eis opgenomen om fokdieren te onderzoeken volgens de protocollen van de Raad van Beheer en FCI. Deze oogziekten zijn erfelijk en manifesteren zich vaak pas in latere leeftijd. Om die reden is de uitslag van een onderzoek slechts 12 maanden geldig en moet dus jaarlijks worden herhaald met honden die voor de fokkerij worden gebruikt. De rasvereniging stelt prioriteit in het doen van onderzoek om een eventuele uitbraak van problemen in de toekomst te voorkomen dan wel te beheersen. Het verkrijgen van inzicht met als doel het voorkomen van problemen vergt meerdere jaren van onderzoek en begeleiding.

Clubfokkers

Als rasvereniging is de Barbetclub trots op haar clubfokkers. Clubfokkers conformeren zich immers aan het fokreglement, daar zij het belang van het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de Barbet populatie vooropstellen. Als pupkoper weet je dan ook dat je minder risico hebt op een hond met afwijkingen als je een pup koopt bij een clubfokker. De commissie fokzaken controleert combinaties van reuen en teven als een dekking heeft plaatsgevonden op eventuele afwijkingen van de fokregels in het fokreglement. Welbewuste overtreding van het fokreglement resulteert in schorsing of zelfs uitsluiting.

Volgens het fokreglement zijn fokkers verplicht om een dekregistratieformulier te sturen naar de registerhouder. Clubfokkers gebruiken verder voor de verkoop van hun pups een koopcontract. Een voorbeeld hiervan is door de rasvereniging opgesteld. De vernieuwde versie van het fokreglement van de club is goedgekeurd door de Raad van Beheer en vanaf 1-4-2022 van kracht.

WILT U MEER WETEN OVER HET FOKKEN VAN BARBETS?