Voor Fokkers

Het fokbeleid van de rasvereniging is vooral gericht op het behouden en zo nodig verbeteren van de gezondheid van de huidige relatief kleine populatie Barbets, o.a. door het verbreden van de genenpool en door zorgvuldige selectie van fokdieren.

De rasvereniging heeft eisen ten aanzien van gezondheidsonderzoeken in het fokreglement opgenomen, om de kans op gezondheidsproblemen in de toekomst zo klein mogelijk te maken. Op dit moment geldt er voor Nederlandse honden een eis voor het onderzoeken van de heupen en de ogen van fokdieren, evenals een MyDogDNA-profiel (zie artikel 4 van het fokreglement). De in het fokreglement opgestelde eisen kunnen in de toekomst worden aangepast als daar aanleiding toe is. De vereniging staat open voor suggesties en informatie hieromtrent.

De keuze van onderzoeken wordt gebaseerd op aannemelijk mogelijke problematiek binnen het ras of binnen de rassen die ingefokt zijn. In het verleden werden honden niet of nauwelijks onderzocht en er zijn nauwelijks gegevens beschikbaar over het voorkomen van ernstige aandoeningen bij de Barbet. Aangezien bij enkele andere waterhondenrassen er ernstige oogaandoeningen zoals PRA en Cataract (ziekten die blindheid veroorzaken) voor komen, is in het fokreglement een eis opgenomen om fokdieren te onderzoeken volgens de protocollen van- en aangewezen deskundigen door de Raad van Beheer en FCI. Omdat deze oogziekten erfelijk zijn, maar zich pas na een aantal jaren leeftijd manifesteren, is de uitslag van een onderzoek slechts 12 maanden geldig. En enkel onderzoek welke op jonge leeftijd is uitgevoerd heeft daarom onvoldoende waarde voor dekkingen jaren later. De rasvereniging stelt veel belang in het doen van onderzoek om een “uitbraak” van problemen in de toekomst te voorkomen en/of te beheersen. Voor het verkrijgen van inzicht met als doel het voorkomen van problemen, is een heel aantal jaren onderzoek en begeleiding nodig.

Clubfokkers conformeren zich aan het fokreglement, omdat zij het belang van het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de populatie vooropstellen. Welbewuste overtreding van het fokreglement resulteert in schorsing of uitsluiting.

Volgens het fokreglement zijn fokkers verplicht om een dekregistratieformulier te sturen naar de registerhouder. Clubfokkers gebruiken een koopcontract, een voorbeeld hiervan is door de rasvereniging opgesteld. Het fokreglement van de club is sinds 1-5-2020 van kracht.

WILT U MEER WETEN OVER HET FOKKEN VAN BARBETS?

Neem contact op