Herplaatsingen

Zoekt u een nieuw tehuis voor uw hond?

Hoewel het voor veel eigenaren een moeilijke beslissing is, kan het zijn dat u voor uw hond een nieuw tehuis zoekt. Herplaatsen is niet altijd even gemakkelijk.

Rasvereniging
De Barbetclub is bij de herplaatsing van een Barbet niet meer dan de intermediair die de informatie van de te herplaatsen hond beschikbaar stelt op de website, in het clubblad en via telefonische contacten om zo de eigenaar en de aspirant-koper met elkaar in contact te brengen.

Aansprakelijkheid
De Barbetclub tracht door middel van adviezen, gegeven door ervaren hondenbezitters en/of deskundigen, eigenaren met probleemhonden te adviseren en/of te assisteren bij het herplaatsen van deze honden. De Barbetclub is echter niet aansprakelijk voor de inhoud en de resultaten van de gegeven adviezen en/of voor het gedrag van de herplaatste hond bij de nieuwe eigenaar.
Kosten
Als de eigenaar van de hond het formulier “Aanmelding herplaatsing rashond” inzendt, moet deze gelijktijdig een bedrag van € 50,– als deze lid is van de rasvereniging, of een bedrag van € 65,– als deze geen lid is van de rasvereniging overmaken op IBAN NL05 RABO 0146 5728 82  BIC RABONL2U ten name van Barbetclub te Alkmaar. Als onderwerp van de betalingsopdracht vermeldt de eigenaar “herplaatsing en de naam van de hond en de eigenaar”.

Koopprijs van de hond
De koper en de verkoper bepalen samen de (ver)koopprijs van de hond.

Proeftijd
De proeftijd voor de hond bij de nieuwe eigenaar bedraagt 4 weken. Tijdens deze proefperiode beslissen de nieuwe eigenaar en de oude eigenaar of de hond definitief bij de nieuwe eigenaar blijft. Als tijdens de proefperiode blijkt dat de hond niet bij de nieuwe eigenaar kan blijven, dan is de oude eigenaar ten allen tijde verplicht de hond onvoorwaardelijke en onmiddellijk terug te nemen.

Verantwoordelijkheden
Degene die de hond wil herplaatsen, blijft voor de periode waarin de hond niet definitief bij de nieuwe eigenaar woont, ten allen tijde volledig eindverantwoordelijke voor de hond.

Register
Door de Barbetclub zal een register bijgehouden worden van de plaatsingshonden, zodat geen Barbet verloren gaat.

download formulieren:

Doc aanmelding herplaatsing

Doc aanvraag herplaatshond

Doc afstandsverklaring aan fokker

WILT U MEER WETEN OVER HERPLAATSING?

Neem contact op