Herplaatsingen

Zoekt u een nieuw tehuis voor uw hond of wilt u een hond overnemen?

U heeft een pup in huis en ontdekt dat u toch niet voldoende tijd heeft om er goed voor te zorgen. U kunt dan meestal uw pup terug brengen naar de fokker waar u de pup gekocht heeft. Vaak wordt een dergelijke afspraak al gemaakt bij de verkoop. Soms heeft de fokker een wachtlijst van mensen die graag een pup willen en dan is een nieuw tehuis snel weer gevonden.

Er kunnen natuurlijk ook andere redenen zijn dat u op zeker moment niet meer voor de hond kan zorgen door bijvoorbeeld ziekte, verhuizing naar het buitenland, ontwikkeling van een allergie, verandering van baan etc.

Als de hond dan wat ouder is kan herplaatsing heel wat moeilijker zijn.

De eerste stap is dan toch contact opnemen met de fokker waar u de Barbet oorspronkelijk vandaan heeft. Zou dit niet mogelijk zijn, omdat de fokker bijvoorbeeld gestopt is, dan kunt u bij de Barbetclub terecht. De Barbetclub kan in een dergelijk geval de informatie van de te herplaatsen hond op diverse media plaatsen zoals de website, in het clubblad en facebook. U kunt hiervoor het formulier “Aanmelding herplaatsing rashond” invullen en inzenden. Wij kunnen echter als vereniging geen garantie verlenen dat hierdoor een geschikte herplaatsing wordt bereikt en zijn geen partij in de verdere afwikkeling van de herplaatsing. Die afwikkeling vindt uitsluitend plaats tussen de oorspronkelijke en de nieuwe eigenaar, eventueel via de fokker.