Activiteiten

De vereniging organiseert diverse activiteiten voor haar leden. Zo is er regelmatig een clubwandeling in diverse delen van het land, en er worden spelmiddagen, lezingen, trainingen en nog veel meer georganiseerd. Wanneer deze activiteiten plaats vinden, kunt u vinden onder de “Agenda“, voor een verslag van recente activiteiten kunt u terecht onder “Recente activiteiten” en onder “Foto’s” treft u schitterende albums aan.

Wij hopen u binnenkort bij één van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

 

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.

WILT U MEER WETEN OVER  ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN?

Neem contact op