Activiteiten

Activiteiten gepland voor 2024, zet die alvast in uw agenda!

_______________________________________________________________________________________________________________

zie de agenda of mailActiviteiten@barbetclub.com

No-claim verklaring: De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.