Algemeen

Welkom op onze website

Dit is de website van de Barbetclub. Hier vindt u veel informatie over ons ras, onze vereniging en natuurlijk veel “nieuwtjes en wetenswaardigheden”. De Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging.

Wij wensen u veel Barbetleesplezier!

WILT U MEER WETEN OVER DE VERENIGING?

Neem contact op