Incasso machtiging

Ondergetekende geeft hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan de Barbetclub, Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet, om het onderstaande bedrag jaarlijks automatisch te incasseren:

[paytium name=”Lidmaatschap Barbetclub” description=”Jaarlijkse contributie Barbetclub” amount=”” button_label=”Betalen”][paytium_links auto_redirect /]
[paytium_subscription interval=”365 days” times=”99″ /]
[paytium_field type=”firstname” label=”firstname” required=”true” /]
[paytium_field type=”lastname” label=”lastname” required=”true” /]
[paytium_field type=”email” label=”email” required=”true” /]
[paytium_amount label=”Bedrag:” /]
[/paytium]