ECVO

ECVO (Bron; Raad van Beheer op Kynologisch gebied).

Wie voert een ECVO-onderzoek uit?

Niet iedere dierenarts mag een ECVO-oogonderzoek uitvoeren. De dierenarts die het klinisch onderzoek uitvoert, moet deel uitmaken van het (Nederlandse) ECVO-panel. Hij voert het onderzoek uit volgens een vast protocol. Op basis van het onderzoek stelt hij het resultaat vast.

De lijst ECVO oogspecialisten vindt u op de website van de Raad van Beheer 

Uitslag van het ECVO-onderzoek

De resultaten van een ECVO-onderzoek zijn beperkt geldig. Hierop zijn enkele afwijkingen. Het gaat dan om aangeboren afwijkingen en afwijkingen die je (chirurgisch) kunt corrigeren, zoals CEA, RD (multi) focaal, distichiasis, entropion, ectropion et cetera. Voor deze afwijkingen is de uitslag blijvend. Als je hond dus deze diagnose krijgt, houdt hij deze voor de rest van zijn leven.

Sommige eigenaren vragen ruim binnen een jaar nog een onderzoek aan omdat ze . Daarbij geven ze niet altijd duidelijk aan dat de hond al eerder is onderzocht en wat de uitslag van dit onderzoek was. Dit kan bij de Raad van Beheer voor onduidelijkheid over de correcte uitslag zorgen.

Wij houden bij twee verschillende uitslagen de meest negatieve uitslag aan totdat de hond is onderzocht door het Nederlandse ECVO-panel. Het oordeel van dit panel is doorslaggevend en geldt als definitieve uitslag. Totdat het ECVO-panel zijn oordeel heeft gegeven, geldt het ‘better safe than sorry’-principe. Op deze manier willen we voorkomen dat erfelijke oogaandoeningen zich onbedoeld door de populatie verspreiden.

Herbeoordeling van het ECVO-onderzoek

Ben je het niet eens met de uitslag van het ECVO-oogonderzoek, wil je graag een second opinion of bestaat er twijfel over de diagnose, dan kan het ECVO-panel je hond bekijken op hun tweemaandelijkse bijeenkomsten.

Heeft je hond de uitslag ‘(voorlopig) niet vrij’, dan kun je hem na zes of twaalf maanden opnieuw laten onderzoeken door het panellid. Krijgt je hond dan opnieuw niet de uitslag ‘vrij’, dan is zijn definitieve uitslag ‘niet vrij’.

Krijgt je hond wel de uitslag ‘vrij’, dan blijft de uitslag ‘(voorlopig) niet vrij’ gelden totdat het panel zich hierover heeft uitgesproken. De beslissing van het panel is dan definitief. Ook hier wordt dus de meest negatieve uitslag aangehouden totdat het ECVO-panel een uitspraak heeft gedaan.

Herhalen van het ECVO-onderzoek

Omdat de resultaten van een ECVO-onderzoek in het algemeen beperkt geldig zijn, is het verstandig je hond jaarlijks te laten onderzoeken op erfelijke oogaandoeningen. Als je hond een ‘voorlopig niet vrije’ uitslag krijgt, kan de dierenarts je adviseren om je hond na zes tot twaalf maanden opnieuw te laten onderzoeken. Krijgt je hond dan de uitslag ‘vrij’, laat dan het ECVO-panel een uitspraak doen. Tot die tijd houden we de slechtste uitslag aan

Publicatie van de uitslagen

Conform artikel 9 van het Algemeen Onderzoeksreglement zijn de beoordelingsresultaten van de gezondheidsonderzoeken die wij coördineren en registreren openbaar. Periodiek sturen wij deze resultaten aan de rasverenigingen. De rasverenigingen moeten de gegevens voor hun ras toegankelijk maken voor derden.

Ook de Raad van Beheer kan de onderzoeksresultaten openbaar maken. Uiteraard ontdoen wij de resultaten van de persoonsgegevens van de eigenaar/houder. Je vindt de uitslagen van alle bij ons geregistreerde onderzoeken van alle rashonden geboren vanaf 1997 op ‘Generaties & Gezondheid Online’.

ECVO-onderzoek en het fokbeleid

Periodiek sturen we de (voorlopig) geldige onderzoeksuitslagen naar de rasverenigingen die hiervoor een overeenkomst met ons hebben afgesloten. Dit kan betekenen dat we voor een hond die voor het meest recente onderzoek de uitslag ‘vrij’ heeft gekregen’ een eerdere ‘niet vrij’-uitslag moet aanhouden omdat het panel (nog) geen uitspraak heeft gedaan. Wij rapporteren dit op deze manier aan de rasvereniging. Hierdoor kan het lijken alsof de hond ook voor het laatst uitgevoerde onderzoek de uitslag ‘niet vrij’ heeft gekregen.

Het is aan de rasvereniging om op basis van deze gegevens en al dan niet samen met ons een fokbeleid te ontwikkelen. We vragen de rasverenigingen om het voorkomen van MPP binnen het ras goed te monitoren. Is het aantal meldingen van MPP binnen je ras hoog, meld dit dan direct aan het ECVO-panel. Dit kan rechtstreeks, maar ook via ons.

Oogonderzoek gedaan in het buitenland

Staat je hond ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) en heeft hij in het buitenland een oogonderzoek ondergaan? Wij registreren dit onderzoek als aan de volgende eisen is voldaan:

  • De onderzoeker mag oograpporten uitschrijven namens het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO). Je vindt de namen van deze dierenartsen op www.ecvo.org onder ‘diplomate list’.
  • De onderzoeker moet het voorblad van het ECVO-formulier met de originele handtekening van de eigenaar rechtstreeks naar de Raad van Beheer sturen.

Wij controleren vervolgens de gegevens. Is alles in orde, dan registreren wij de geldige ooguitslagen.