Aanmeldingsformulier

Ondergetekende meldt zich hierbij, tot wederopzegging, aan als lid van de Barbetclub, Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet.

Klik hier om u aan te melden.