Titreren en vaccinatie

Informatie aangaande titreren en vaccinatie

 

Tegenwoordig is er veel aandacht voor het zgn. titreren van honden en katten.

Wat is titreren nu eigenlijk en welke voordelen heeft het in combinatie met vaccinatie?

 

Het jaarlijks vaccineren van een hond voor DHP (Distemper, Hepatitis, Parvo) is tegenwoordig al achterhaald, de norm is sinds een aantal jaren al bijgesteld door o.a. het WSAVA (World Small Animal Veterinary Association), de AAHA (American Animal Hospital Association) en ABCD (Advisory Board on Cat Diseases) naar 3-jaarlijks voor honden ouder dan 1 jaar en die de pup- en boostervaccinatie hebben ontvangen.

Leptospirose en kennelhoest worden in Nederland ook als een basis vaccinatie gezien, maar daar kan geen serologisch onderzoek naar gedaan worden en laten wij hierom in dit artikel buiten beschouwing.

 

Titreren is gelijk aan serologisch onderzoek. Waar serologisch onderzoek vaak gekoppeld wordt aan een bloedonderzoek in een laboratorium, wordt het woord titreren tegenwoordig vaak gebruikt voor bijv. een methode als Vaccicheck. Voor beide is bloed nodig, maar voor bijv. Vaccicheck een druppeltje bloed op een test staafje en bij serologisch onderzoek gaat er een afgenomen buisje bloed naar een laboratorium om getest te worden. Dierenartsen die titreren, gebruiken een van beide methodes.

 

Titreren is geen vervanging voor vaccinatie! Titreren is het bepalen van de hoeveelheid neutraliserende antistoffen tegen bijvoorbeeld Distemper, Hepatitis en Parvo in het bloed. Doordat dierenartsen steeds vaker levende vaccins gebruiken, is de bescherming inmiddels met jaren verhoogt en kan een titre uitslag bepalen of enten op dat moment zinvol is of dat het beter is even te wachten.

 

Vaccinaties worden door diverse onderzoeken steeds vaker geassocieerd met bijverschijnselen op korte termijn, maar ook met ziektes en of overlijden op lange termijn. Al zijn aandoeningen of het overlijden hieraan op lange termijn moeilijk toe te wijzen aan vaccinatie. Welke factoren hebben nog meer meegespeeld in het leven van de hond en laat de eigenaar bij overlijden ev. een onderzoek doen naar de reden hiervan. De cijfers die gepresenteerd worden door diverse onderzoeken(ers) zijn dus bij lange na niet compleet.

 

De huidige serologische onderzoeken zijn van dusdanige kwaliteit, dat men ervan uit mag gaan dat de uitslagen correct zijn. Net zoals bij de kwaliteit van de vaccinaties men ervan uit mag gaan dat deze voldoende (3 jaar of meer) bescherming geeft. Maar om te voorkomen dat een hond over-gevaccineerd wordt of niet beschermd is, iedere hond en situatie is immers anders, is het titreren zeer zeker zinvol. Lees het volgende voorbeeld:

 

Een van onze clubfokkers heeft haar eerste nest, zoals het ‘hoort’, met 7 weken laten enten met Puppy DP. De nieuwe eigenaren werden voorgelicht over het te volgen ent schema, maar ook over de mogelijkheid van titreren. De fokker zelf wilde verder met titreren en heeft 2 van de pups met 9 weken laten controleren. Uitslag was “goed beschermd” en de dierenarts gaf aan dat de eerste enting blijkbaar goed was aangeslagen. Helaas is Hepatitis niet als een enkele vaccinatie beschikbaar, dus moest er met 12 weken alsnog een DHP-vaccinatie gegeven worden alsmede een Rabies enting voor een van de pups die naar het buitenland zou gaan. Als de pups 15 weken oud zijn krijgt de fokker een bericht van een van de pup kopers, die ook verder gegaan is met titreren, dat haar pup niet beschermd is voor Parvo ondanks twee entingen (7 wk DP en 12 wk DHP) en een titer bepaling met 9 weken! De controle titre met 15 weken gaf aan dat Parvo “onvoldoende” was. In het kort: 6 pups bleken uiteindelijk op een leeftijd van 15-16 wk. niet beschermd te zijn tegen Parvo of Distemper omdat de entingen, door de sterke bescherming die de moeder hond heeft meegegeven, niet waren aangeslagen. De fokker heeft natuurlijk direct alle nieuwe pup eigenaren ingelicht, omdat de zomervakantie voor de deur stond en het risico van een onbeschermde pup in het buitenland groot aanwezig was.

 

Deze ervaring geeft weer dat titreren bij pups eigenlijk van levensbelang is. Er is geen garantie dat de gegeven noodzakelijke entingen volgens schema ook daadwerkelijk aanslaan.

 

Pups kunnen het beste voor de eerste keer met een leeftijd van 7 weken getitreerd worden om te bepalen hoeveel antistoffen zij nog hebben van de moederhond tegen DHP. Daaruit volgend zal de dierenarts een advies uitbrengen voor een vervolg titre bepaling en/of vaccinatie. Over het algemeen zal er pas een DHP-vaccinatie gegeven worden wanneer bij een titre bepaling de Parvo uitslag op ‘0’ staat. Dit kan dus betekenen dat de pups meerdere keren getitreerd moeten worden. 5 Weken na de DHP-enting wordt er dan opnieuw getitreerd om te controleren of de enting goed is aangeslagen.

 

Wil je de pups niet laten titreren, maar ent je volgens puppy schema, laat de nieuwe pup eigenaren dan in ieder geval bij een leeftijd ongeveer 5 maanden een controle titer uitvoeren zodat je zeker weet dat de vaccinaties zijn aangeslagen en de pup beschermd is. Dit advies wordt inmiddels ook gegeven door diverse farmaceutische producenten van DHP-vaccinaties.

 

Meer informatie omtrent dit onderwerp:

 

KNMvD – Consensus vaccineren en titerbepalingen:

https://www.knmvd.nl/media/default.aspx/emma/org/10885336/consensus%20vaccineren%20en%20titerbepalingen.pdf

 

Dr. J.Dodds – When too much of a good thing turns bad:

https://drjeandoddspethealthresource.tumblr.com/post/31497486463/dogvaccines#.WpLAdWZx-35

 

Dr. J.Dodds – More on vaccine titer testing:

https://drjeandoddspethealthresource.tumblr.com/post/52091259240/vaccine-titer-testing-pets#.WpLBiGZx-35

 

Dierbewust – vaccinatie versus titerbepaling:

https://dierbewust.nl/vaccinatie-voor-honden-versus-titerbepaling/

 

Facebook – Titeren met Vaccicheck

https://www.facebook.com/groups/1170151009673305/