Vereniging

De Barbetclub is de officiële rasvereniging voor de Barbet in Nederland. De vereniging heeft zich in eerste instantie ten doel gesteld om de belangen van het ras te behartigen. Dit houdt in dat er veel aandacht wordt besteed aan het behoud van rastypische kenmerken, zowel qua uiterlijk als karakter en werkeigenschappen, terwijl de gezondheid en het welzijn van het ras vooropgesteld worden. De club communiceert daarover in internationaal verband met andere rasverenigingen voor de Barbet. Daarnaast fungeert de vereniging als informatiebron en vraagbaak voor geïnteresseerden en liefhebbers van het ras.

logo_lid-van-rvb_horizontaal_rgb_basis

Sinds oktober 2009 is onze vereniging een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging voor de Barbet in Nederland.

WILT U MEER WETEN OVER DE VERENIGING?

Neem contact op