Bericht Barbetclub

29 jun Bericht Barbetclub

Beste Barbetclub Leden,


 
De stemmen zijn geteld!
 
In totaal zijn er 260 leden benaderd voor het akkoord tot de benoeming van het nieuw te vormen bestuur zoals voorgesteld in de mail van 6 juni.
 
In totaal zijn er 105 reacties binnen gekomen.
 
62 leden zijn akkoord met de benoeming
1 blanco stem
35 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd
(daarnaast zijn er 7 akkoord stemmingen binnen gekomen van NIET leden, waren ook niet benaderd)
 
Het nieuw gekozen bestuur zal per 1 juli 2020 aantreden, zijnde:
 
Voorzitter: Erik van Zwam
Secretaris/PR: Teun Michielse (vicevoorzitter)
Penningmeester: Edwin Tieben
Fokzaken: Jacqueline van Duijn
Alg. Bestuurslid: Ger v.d. Geijn
 
Wij danken nogmaals de leden die ons hebben gesteund en blijven de Barbets een warm hart toedragen.

Met vriendelijke groet,

Eddy, Georgette, Maaike en Marjon

Geen reactie's

Geef een reactie