Gezocht actieve leden!

12 mrt Gezocht actieve leden!

De Barbetclub wordt ondersteund door een aantal enthousiaste leden die vanuit verschillende commissies zorgen voor de invulling van een specifiek deel van de doelstellingen. Om de werkzaamheden in samenhang in goede banen te leiden en continuïteit te borgen is een goed en flexibel bestuur onontbeerlijk. In april zal één van de bestuursleden aftreden en daarmee ontstaat een tekort aan bestuursleden.
We zijn dus op zoek naar enthousiaste en geïnteresseerde leden met een passie voor het ras maar vooral ook voor een plezierige samenwerking bij het collegiaal besturen van onze vereniging en ondersteunen van de commissies. Bestuurservaring is handig maar geen must. Enthousiasme en de wil om gezamenlijk bij te dragen aan de doelen van de vereniging is het allerbelangrijkste.
De volgende functies komen vacant:
• Voorzitter;
• Secretaris;
• Algemeen Bestuurslid.
Tijdens de ALV van 9 april a.s. zullen de kandidaatsbestuursleden worden voorgedragen en kunnen de aanwezige leden stemmen over hun benoeming.
Als u per week ongeveer 4 uur vrij zou kunnen maken en u belangstelling heeft voor één van de bestuursfuncties dan vragen we u om een kort mailtje met nadere info over uw belangstelling en eventuele ervaring te sturen naar secretaris@barbetclub.com onder vermelding van “bestuursfunctie”. We nemen dan spoedig contact met u op. Wij kijken uit naar uw enthousiaste reactie.

Geen reactie's

Geef een reactie