Solidariteit met Ukraïne

28 mrt Solidariteit met Ukraïne

Het bestuur van de Raad van Beheer en de Nederlandse kynologie zal daar waar mogelijk hulp aanbieden aan de hondenliefhebbers en fokkers in Oekraïne. Het bestuur heeft besloten een significante financiële bijdrage namens de Nederlandse kynologie te doneren aan het recent opgerichte fonds door de FCI voor de slachtoffers in het oorlogsgebied. Mocht u vanuit het land en/of vereniging donaties willen doen voor de collectieve FCI actie, de Raad van Beheer heeft een bankrekening beschikbaar waar de donaties op kunnen worden overgemaakt: NL14 INGB 0000 1950 29 TNV Raad van Beheer. o.v.v. donatie Oekraïne 2022 of neem contact op via: info@raadvanbeheer.nl.

De FCI en haar bestuur veroordelen officieel de invasie in de Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie. Dit conflict en deze agressie kan niemand onverschillig laten en wij voelen ons allemaal bezorgd, verdrietig en boos.

De invasie van Oekraïne door het Russische leger heeft ook hele families van onze hondengemeenschap in grote nood gebracht. Deze oorlog heeft onze fokkers en hun honden in groot gevaar gebracht en vormt een directe bedreiging voor hun welzijn en hun leven. Velen moesten vluchten, anderen overleven in precaire omstandigheden en verstoppen zich in opvangcentra waar voedsel en basisbehoefte zeer schaars worden. Maar in deze verschrikkelijke en moeilijke tijden lieten ze hun honden niet in de steek!

De situatie heeft ertoe geleid dat het bestuur van de FCI op zondag 27 februari 2022 een buitengewone vergadering heeft gehouden. Belangrijke beslissingen werden genomen, binnen de wettelijke grenzen van de FCI en haar bestuur, op basis van de statuten en reglementen van de FCI. Vanaf 1 maart 2022 en tot nader order is het de Russische Kynologische Federatie (RKF) niet toegestaan ​​om – op het Russische grondgebied – evenementen te houden waarin FCI-titels of prijzen worden toegekend (CACIB-shows, CACIT-proeven, CACIAG-wedstrijden, enz.).

Om onze Leden/Contractpartners en andere personen in de gelegenheid te stellen hun solidariteit en hulp aan het Oekraïense volk, hun hondenliefhebbers/fokkers/houders te betuigen, zal de FCI speciaal voor dit doel een bankrekening openen waarop alle donaties welkom zijn en zullen, met volledige transparantie, worden doorgestuurd om de Oekraïense Kennel Union (UKU) en de Oekraïense fokkers te helpen die zwaar zijn getroffen door de oorlog en in ernstige nood verkeren, die in Oekraïne wonen of naar buurlanden zijn gevlucht.

De FCI is een enorme gemeenschap, een verenigde en sterke familie, dus laten we allemaal opstaan ​​en onze solidariteit met Oekraïne tonen!

De geldovermakingen naar de begunstigden moeten uitsluitend via deze Specifieke Bankrekening worden uitgevoerd. De enige personen die geld van de Specifieke Bankrekening kunnen claimen onder de voorwaarden uiteengezet in het huidige besturingssysteem, en onderworpen aan de volledige discretie van de FCI in overeenstemming met punt 2. hierboven, zijn de volgende:

  1. De Oekraïense Kennel Union (UKU) en al haar (officieel verklaarde) kanalen, die officieel verband houden met haar humanitaire activiteiten (die verband houden met de oorlog en de gevolgen daarvan). UKU heeft haar statutaire zetel op Mechnykova straat 18, 1e verdieping, UA 01021 Kiev, Oekraïne.
  2. Individuele personen, uitsluitend op basis van een officieel, schriftelijk en gedetailleerd verzoek van het respectievelijke FCI-lid/contractpartner van het land waar de hulp nodig is. Daarom zal elk individueel verzoek om hulp officieel in overweging worden genomen en mogelijk worden ingewilligd als het wordt gericht aan het FCI-bureau (info@fci.be) door de relevante nationale hondenorganisatie (FCI-lid/contractpartner) van het land waar de hulp is nodig. Elke bankoverschrijving naar een privérekening zal alleen worden gedaan als aan alle bovenstaande vereisten is voldaan, geheel naar eigen goeddunken van de FCI. Als alternatief heeft de FCI ook het recht om een ​​bankoverschrijving uit te voeren naar de officiële bankrekening van het FCI-lid/contractpartner die het individuele verzoek heeft gevalideerd en de donatie lokaal wil afhandelen volgens zijn eigen voorschriften.
Geen reactie's

Geef een reactie