Blog

De Barbetblog!

24 jan Examen Barbetkeurmeesters

Nederland is vier Barbetkeurmeesters rijker! Zondag 24 januari organiseerde de Barbetclub in nauwe samenwerking met de Raad van Beheer en de Vereniging van Kynologische keurmeesters(VKK) voor de eerste keer in Nederland het Barbetrasexamen voor keurmeesters exterieur. De vier nieuwe Barbetkeurmeesters zijn: mw. Astrid Straaijer, mw. Gerda Groeneweg,...

Lees meer