Outcross

Binnen het fokbeleid van de Nederlandse rasvereniging voor de Barbet bestaat geen outcross programma. Vanuit zowel de rasvereniging als onze clubfokkers wordt het mixen van hondenrassen niet echt toegejuicht, daar het streven gericht is op het fokken van een zoveel mogelijk raszuivere Barbet. Raszuiverheid kan worden bevestigd op grond van DNA onderzoek, daarnaast op basis van stambomen van tenminste 5 generaties. Verder dient de Barbet qua uiterlijk zoveel mogelijk te voldoen aan de voorgeschreven rasstandaard, waarbinnen bepaalde variaties worden getolereerd.

Recent onderzoek in onze genen populatie laat zien dat we voldoende genetische variatie in onze nesten hebben en het fokbeleid is er op gericht het inteeltpercentage zo laag mogelijk te houden (< 5% op 5 generaties). Kortom voor de Barbet is op dit moment geen noodzaak voor outcross. Bovendien is de rasvereniging in het land van herkomst de eerst aangewezene voor het starten van een outcross-programma. In het geval van de Barbet is dat de Franse club voor de Barbet en Waterhonden.

Indien echter vanuit het fokbeleid van een ander ras, zoals eerder de Wetterhoun, de behoefte ontstaat een eventuele outcross te doen met de Barbet, kan de Nederlandse rasvereniging voor de Barbet, indien gewenst, een adviserende rol spelen. Wij kunnen de betreffende rasvereniging in contact brengen met aangesloten clubfokkers of informatie geven over de gezondheid van bepaalde dekreuen. Echter, de daadwerkelijke stap tot deelname aan een outcross-programma laten we over aan de betreffende fokker of eigenaar van de dekreu.

In het outcross-programma voor de Wetterhoun in 2019, waarbij de combinatie van Wetterteef Froukje met Barbetreu Tamino vom Staufener Schlossberg is gebruikt, is de Nederlandse rasvereniging voor de Barbet in het geheel niet betrokken geweest. De resulterende pups hebben geen stamboom gekregen, maar zijn ingeschreven in de F1 bijlage. Keuringen van deze pups resulteerden in zeer positieve waarderingen. De Wetterhoun is overigens gebruikt in meerdere kruisingen met onder meer de Labrador, Airedale terrier, Poedel en Landseer. De betreffende rasvereniging ondersteunt aldus een uitgebreid outcross-programma.